પાટણ જીલ્લામાં મધ્યાહન ભોજન યોજના હેઠળ ૧૧ માસની કરાર આધારિત જગ્યા ભરવા માટેની જાહેરાત…

  • જિલ્લા પ્રોજેકટ કો–ઓર્ડિનેટર:- ૦૧  જગ્યા 

    Mid Day Meal Project Patan 2017 District Project Coordinator

Advertisements

તમારો પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s