મારી ઓળખ

મિલન સોલંકી,

એમ.એ., બી.એડ., પી.જી.ડી.સી.એ., એલ.એલ.બી.

પાટણ (ઉ.ગુજ.)

Advertisements

14 thoughts on “મારી ઓળખ

 1. આભાર,મિત્ર તમારો તમારા કારણે અમને ખુબ ઉપયોગી માહીતી મળી રહી છે.જેને કારણે લોકોને ખુબ જ ફાયદો થયો છે.આગળ પ્રગતી કરો એવી ભગવાનને અમારા તરફથી પ્રાથના.

 2. hello sir,
  my self prof Vimal Patel working as an Asst prof in one of Engineering college at Rajkot.My wife is Msc Bed and she has qualified last TAT with 136/250.now again she is going to appear for TAT14……now confusion is if she fails in TAT14 than is she illigible to go for highschool recruitment ?? want to know recruitment rules of Secondary teacher through TAT14….I mean I want related circulars if possible …
  can you help me sir in this regards.
  Regards.
  my email id is vnpatel@gardividyapith.ac.in
  vimalccet@yahoo.in

તમારો પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s